Meklē informāciju

Vēstures pētniece un entuziaste Daina Ozola turpina Anitas Liniņas darbu un pēta Jaungulbenes pils apkārtnes vēsturi un dzīvesstāstus. Šobrīd top grāmata par pils vēsturi un tās iemītniekiem.

Daina Ozola meklē informāciju par tiem cilvēkiem, kuri ir strādājuši pie Paula fon Tranzē-Rozeneka.
Šobrīd jau ir stāsti par kalēju Kārli Krastiņu, viņa sievu, kalponi Lizabeti Krastiņu, šoferi un brīvprātīgo ugunsdzēsēju Rūdolfu Šmitu, piķieri Jāni Niedru. Paldies visiem, kuri palīdz vēstures liecību medībās.

Kontaktinformācija saziņai:
Daina Ozola,

e-pasts: daina.ozola@gmail.com
tālrunis: 29617521