letonika.lv datubāze bibliotēkas lasītājiem visu gadu pieejama arī attālināti

Apjomīgā letonika.lv datubāze Gulbenes novada bibliotēkas lasītājiem līdz pat gada beigām pieejama arī attālināti ! Pēc pieprasījuma izsniegsim datubāzes lietotājvārdu un paroli, lai turpmāk Jūs varētu izmantot datubāzi arī ārpus bibliotēkas.

Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Tā ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar  attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar  pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai.

Tuvāka informācija :
t. 64471335