Jaunums Novadpētniecības lasītavā – "Cesvaines grāmata, IV"

Jaunums Novadpētniecības lasītavā – Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības izdotā apjomīgā „Cesvaines grāmata, IV"! Grāmatā publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņu stāsti – atklāti vēl līdz šim neaprakstīti notikumi, aprakstīta novada vēsture saistībā ar norisēm apkārtējos novados, valstī un pasaulē.

“Cesvaines grāmatā” pieminēti arī mūsu novadnieki – izcilais ārsts, ķirurgs Ēvalds Ezerietis, valodniece Maiga Putniņa un citi plašākai publikai mazāk zināmi novadnieki.

“Cesvaines grāmatas” tiek izdotas jau kopš 2001. gada, pētot un dokumentējot Cesvaines novada vēsturi. Par pirmo izdevumu tika saņemtas vairāk nekā 200 rakstiskas atsauksmes, kas liecināja par šī darba nozīmīgumu.

Nākamajā, “Cesvaines grāmatā 2”, apkopotas tēmas par sabiedriski politisko un saimniecisko dzīvi, izglītību, kultūru, garīgo dzīvi, veselības aprūpi, dabu.

2009. gadā tika izdota trešā grāmata – „Cesvainieši”. Grāmatā iekļauti cesvainiešu dzīvesstāsti, aptverta Cesvaines un tās apkārtnes dzīve.

Novadpētniecības lasītavā apskatāmas arī pirmās trīs “Cesvaines grāmatas”.