Iznākusi Tirzmalietes grāmata "Stāsti un dzejoļi par bērniem"

Iznākusi Tirzmalietes grāmata "Stāsti un dzejoļi par bērniem", kuru sakārtojis un izdevis Normunds Treijs.

Grāmatā aplūkots Tirzā pavadītais rakstnieces literārās darbības sākuma posms, 14 literārās darbības gadi, sākot no 1899. gada, iekļaujot deviņus stāstus un septiņus dzejoļus bērniem un par bērniem.

Notikumi bieži risinās skolas vidē, atspoguļotas situācijas no ģimenes un vietējās sabiedrības dzīves. Tiek uzsvērtas tādas vērtības kā līdzcietība, iejūtība, godīgums.

"Ieviņa nevar aizmigt. Kad svece nopūsta un kad māte un tēvs apgūlušies un aizmiguši, viņa nokāp(j) no mūriņa un pieiet pie loga... Mēness spīd klusi laukā pār baltiem tāliem sniega klajumiem... kā sudraba dārgumi tur sniega pārsliņas spoži margo un vizuļo... un tur, augsti gaisā, mirdzošos zvaigžņu barus te atklādami, te aizsegdami peld lieli vareni mākoņi... Vai tie nav tie kalni, no kuriem palīdzība nāk?..."(Tirzmaliete, fragments no stāsta "Eņģelis")

Grāmatu Gulbenes novada bibliotēkai dāvina Normunds Treijs.