Grāmata “Among the Living and the Dead” Novadpētniecības lasītavā

Joprojām izdzīvojot noskaņas, kādas pārņēma, tiekoties ar rakstnieci un žurnālisti Ināru Vērzemnieks. Piedāvājam viņas sarakstīto grāmatu “Among the Living and the Dead” (“Starp dzīvajiem un mirušajiem”).  Grāmatā lasāmi dzimtas atmiņu stāsti par Otrā pasaules kara un pēckara gados piedzīvoto - par laiku, kad tika izšķirta ģimene un pamestas mājas “Lembi” Jaungulbenes pagastā, vienai māsai dodoties trimdā un nokļūstot ASV, otrai māsai – izsūtījumā Sibīrijā. Piecdesmit gadu garumā māsas viena par otru neko nezināja.

Ināra uzauga Amerikā, klausoties vecmāmiņas Līvijas stāstos par Latviju. Kad Līvija nomira, 2009. gadā Ināra sajuta sevī vēlmi pirmo reizi atbraukt uz Latviju, lai uzzinātu vairāk un dziļāk izprastu arī vecmāmiņas māsas Ausmas stāstu. Viņa atklāja, cik daudz nezināja un nodevās pētniecības darbiem – piecus gadus vasarās viesojoties Latvijā – dzīvojot ar Ausmu un viņas ģimeni, intervējot cilvēkus, meklējot arhīvos dokumentus.

Grāmata “Among the Living and the Dead” sarakstīta dokumentālās prozas žanrā angļu valodā. Pagaidām pieejama Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā.