Galgauskas pamatskolai – 80

Pirms 80 gadiem - 1937.gada 24.oktobrī iesvētīta Galgauskas - Veišu 6-klasīgā pamatskola. 
Ilgus gadus Galgauskas pamatskolai tika pievienots Veišu nosaukums, jo visas līdz šim pagastā esošās skolas tika celtas uz tolaik esošās Veišu muižas zemes. 20.gadsimta 70.gados Veišu nosaukums izzuda. 

Senās skolas karoga metu darinājis lietišķās mākslas meistars Jūlijs Madernieks. Skolas karogs tika iesvētīts 1940.gadā.