Dzejniekam Vilim Plūdonim - 145

Vilis Plūdonis (īst.v. Vilis Lejnieks) dzimis 1874.gada 9.martā Bauskas pilsmuižā. Pirmā pasaules kara laikā, 1915.gada maijā, viņš ar ģimeni pārcēlās uz Jaungulbeni, kur tolaik par ārstu strādāja brālis Jānis Lejnieks. 1916./17.gada ziemā V.Plūdonis strādāja par skolotāju Jaungulbenes ministrijas skolā. Laikabiedri atcerējās, ka dzejnieks mēdzis savā nodabā staigāt pa Jaungulbenes laukiem un pļavām, meklējot iedvesmu dzejoļiem. Tieši šeit sacerēti vairāki no Plūdoņa labākajiem dabas un bērnu lirikas paraugiem, piemēram “Dābolziedā” un “Bērni zemenēs”. Pie dažiem dzejoļiem dzejnieks pat pierakstījis piezīmes – “Sacerēts ceļā no Gulbīša uz pasta māju” vai “Jaungulbenes bērzu birztalā”. 1918.gadā V.Plūdonis pārcēlās uz Liezēri.

Tas ir tas jaukais laiciņš vasarā,
Kad dābollauki stāv vēl pilnziedā;
Un vēja vilnīts no tiem smaržīgs plūst,
Ka sirds par saldu biķeri tev kļūst.

/“Dābolziedā”, 1916./