4.kārtas jautājumi "KO TU ZINI PAR MUMS?"

 

 

 


ERUDĪCIJAS KONKURSA "KO TU ZINI PAR MUMS?" 5.KĀRTAS JAUTĀJUMI


 1. Kā sauc divus brīvprātīgos puišus, kuri programmas “Erasmus+” ietvaros darbojās Gulbenes novada bibliotēkā?

 2. Kā sauc īpašu terapijas veidu ar suņiem, kuri pirms pāris gadiem ciemojās bērnu bibliotēkā?

 3. Kurā gadā pie bibliotēkas tapa uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?

Atbildes uz 4.kārtas jautājumiem:

1. No pagraba stāva līdz 3.stāvam ir 63 pakāpieni.
2. Gulbenes bērnu bibliotēkā uz plaukta sēž runcis Misiņš.
3. Novadpētniecības lasītavā par deju kolektīvu "Apinītis" ir 7 mapes.


ERUDĪCIJAS KONKURSA "KO TU ZINI PAR MUMS?" NOLIKUMS


 1. Konkursa ideja – ikvienu interesentu iepazīstināt un rosināt meklēt informāciju par Gulbenes novada bibliotēku.
 2. Konkursa dalībnieki – konkursā piedalās ikviens interesents no 16 gadu vecuma.
 3. Konkursa laiks – konkurss notiek piecās kārtās no 2017.gada 18.janvāra līdz 2017.gada 24.aprīlim.  

1.kārta – no 18.janvāra līdz 30.janvārim;
2.kārta – no 8.februāra līdz 20.februārim;
3.kārta – no 1.marta līdz 13.martam;
4.kārta – no 22.marta līdz 3.aprīlim;
5.kārta – no 12.aprīļa līdz 24.aprīlim.

 1. Konkursa norise:
 • katras kārtas konkursa jautājumi tiek publicēti Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā un bibliotēkas sociālajos tīklos, Gulbenes Novada Ziņās;
 • atbildes iesniegt:

1.kārtas jautājumiem līdz 30.janvārim;
2. kārtas jautājumiem līdz 20.februārim;
3. kārtas jautājumiem līdz 13.martam;
4. kārtas jautājumiem līdz 3.aprīlim;
5. kārtas jautājumiem līdz 24.aprīlim.

 • konkursa dalībniekam norādīt ziņas par sevi: vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija (telefons, e-pasts);
 • atbildes iesniegt personīgi Gulbenes novada bibliotēkas 3.stāvā vai nosūtīt e-pastā: sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv. Atbildes var nosūtīt arī facebook.com - Gulbenes novada bibliotēka.
 1. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana:
 • par katras kārtas jautājuma pareizu atbildi dalībnieks saņem vienu punktu;
 • kārtas uzvarētājs saņem pārsteiguma balvu. Vienādu punktu gadījumā kārtas uzvarētājs tiks noteikts izlozē;
 • lai pretendētu uz konkursa galveno balvu, dalībniekam jāpiedalās vismaz trīs kārtās;
 • par konkursa uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ieguvis visvairāk punktu, piedaloties vismaz trīs kārtās. Vienādu punktu gadījumā galvenās balvas ieguvējs tiks noteikts izlozē.
 • konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Gulbenes novada bibliotēkas jubilejas pasākumā 2017.gada 28.aprīlī. Konkursa galvenā balva – multimediju ierīce.

Sīkāka informācija par konkursu Gulbenes novada bibliotēkas 3.stāvā, e-pasts sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv, tel.64471460

Piedalies arī foto konkursā  ''ES LASU VISUR!''

Piedalies arī "BIBLIOTĒKAS STĀSTU KONKURSS"