Aizmāršīgo lasītāju diena 28.aprīlī

Aizmāršīgo lasītāju dienā, kas norisinās katra mēneša pēdējā sestdienā, uz bibliotēku tiek aicināti tie, kuriem ir aizmirsies atdot bibliotēkas grāmatas vai ir nesamaksāta soda nauda par nokavētajām dienām. Mēs šos parādus dzēsīsim! Tik vienkārši!