Jaunums novadpētniecības lasītavā

JAUNUMS NOVADPĒTNIECĪBAS LASĪTAVĀ!

Vai daudz dzirdēts par tādām muižām kā Abgunstes, Aderkašu, Aisbahovas, Aisteres, Aizvīķu, Akenstakas, Āsteres, Auļukalna, Baižkalna, Berķenes, Bērzbeķes, Boju, Bornsmindes, Bramberģes, Briņģu, Didrihšteinas, Dīķeru, Diždāmes, Dižsēņu, Englārtes, Garīkas, Garlenes, Gricgales, Gulbēres, Hoftenbergas? Šīs ir vien nedaudzas no muižām, par kurām var izlasīt Vitolda Mašnovska enciklopēdijā "Muižas Latvijā". Turklāt šis ir tikai 1.sējums (A–H)! Attēliem bagātajā grāmatā būs interesanti atrast ziņas arī par muižām Gulbenes novadā – Augulienas, Beļavas, Druvienas, Dūres, Galgauskas, kā arī Gulbenes mācītājmuižu.

Daudzu gadu garumā, fotografējot un vācot liecības par kultūras mantojumu, Vitolds Mašnovskis pabijis visās aptuveni 2000 vietās, kur Latvijā atradušās vai joprojām atrodas muižas.

Gan enciklopēdija "Muižas Latvijā", gan arī V.Mašnovska apjomīgā enciklopēdija "Latvijas luterāņu baznīcas" četros sējumos apskatāmas novadpētniecības lasītavā.