Tiek uzsākta Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīva

7. decembrī, vien divus mēnešus pēc Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera paziņojuma par Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, ar pasākumiem Briselē, Rīgā un citur Eiropā tiek atklāta interneta platforma, kurā jauniešiem vecumā no 17 – 30 gadiem būs iespējams pieteikties visdažādākajām brīvprātīgā darba iespējām.  Komisija ir nākusi klajā arī ar virkni pasākumu, lai palielinātu jauniešu nodarbinātību, uzlabotu un modernizētu izglītību, vairāk ieguldītu jauniešu prasmēs, kā arī sniegtu labākas iespējas mācīties un studēt ārzemēs.

Rīgā plkst. 15.00 LR Izglītības un zinātnes ministrijā notiks UNESCO un LAPAS rīkotās Starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākums, kura laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Eiropas solidaritātes korpusa iespējām un jaunizveidoto interneta platformu http://europa.eu/solidarity-corps.

Eiropas Solidaritātes korpuss

  • iniciatīva paredzēta jauniešiem vecumā no 18 - 30 gadiem (reģistrēties iespējams no 17 gadu vecuma);
  • iesaiste no 2 mēnešiem līdz gadam;
  • brīvprātīgā UN profesionālā (prakse, stažēšanās, apmaksāts darbs) darba iespējas;
  • dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību programmā.

Eiropas Komisijas mērķis šai iniciatīvai līdz 2020. gadam piesaistīt vismaz 100 000 jauniešus, kas izmantotu Eiropas Solidaritātes korpusa iespējas un strādātu kā brīvprātīgie un/ vai gūtu praktisku darba pieredzi un iemaņas. Pagaidām platformā iespējams reģistrēties, sniedzot informāciju par sevi un vēlamo darbības jomu, un paredzēts, ka pirmajos projektos jaunieši varēs iesaistīties nākamā gada vidū.


Shēma "Garantija jauniešiem"

Jauniešu bezdarba apkarošana ir viena no galvenajām ES prioritātēm. Nodarbinātības veicināšana ir vispārsvarīgs jautājums, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, un Komisija ar virkni politikas pasākumu un darbību atbalsta to centienus.

Šajā nolūkā pirms trim gadiem tika uzsākta ES shēma "Garantija jauniešiem" un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Pašlaik Eiropas Savienībā kopš 2013. gada bez darba esošo jauniešu skaits ir samazinājies par 1,6 miljoniem, un par 900 000 ir samazinājies to jauniešu skaits, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Šīs tendences liecina, ka shēma “Garantija jauniešiem” ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstu ir sekmējusi pozitīvas pārmaiņas vietējā līmenī. Aptuveni 9 miljoni jauniešu ir pieņēmuši kādu piedāvājumu, no kuriem lielākā daļa bija darba piedāvājumi.

Lai nodrošinātu pilnīgu un ilgtspējīgu shēmas "Garantija jauniešiem" īstenošanu un lai to izvērstu reģionos, kur tas ir visvairāk nepieciešams, Komisija nesen ierosināja pievienot papildu €2 miljardus, lai turpinātu visā Eiropā izvērst shēmu "Garantija jauniešiem" un līdz 2020. gadam sniegtu atbalstu papildu 1 miljonam jauniešu.

 

Māceklības mobilitāte

Mums arī jāpieliek pūles, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Mācības un studijas citā valstī ir izrādījušās ļoti vērtīgas, lai jaunieši varētu attīstīt savas prasmes, uzlabot karjeras izredzes un stiprināt Eiropas pilsonību. Būtu jānodrošina, ka vairāk jauniešu no visiem sabiedrības slāņiem gūst labumu no šīm iniciatīvām.

Tādēļ Komisija uzsāks “ErasmusPro” iniciatīvu, kas ir jauns programmas “Erasmus +” īpašais pasākums, ar ko atbalstīt mācekļu ilgtermiņa praksi ārzemēs. Tāpat Komisija ierosinās māceklības kvalitātes sistēmu, kurā būs noteikti galvenie principi māceklības izstrādei un īstenošanai visos līmeņos. Lai sniegtu atbalstu valstīm, kas ievieš vai reformē māceklības sistēmas, 2017. gadā tiks izveidots uz pieprasījumu balstīts māceklības atbalsta dienests.


Augstas kvalitātes izglītības nodrošināšana

Komisija pašreizējo pasākumu ietvaros piedāvā virkni pasākumu, ar ko palīdzēt dalībvalstīm nodrošināt augstas kvalitātes izglītību visiem jauniešiem, lai viņi varētu apgūt zināšanas un prasmes, kas tiem ļautu pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un reaģēt uz jaunām iespējām un izaicinājumiem, ko sniedz globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas.

 

Vispārīga informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā paziņoja par savu nodomu pastiprināt jauniešu atbalsta centienus. Priekšsēdētājs jo īpaši viņš paziņoja par Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi tādas plašākas politikas programmas ietvaros, kas vērsta uz jauniešu integrāciju sabiedrībā, un norādīja, ka "Es nevaru pieļaut un nepieļaušu, ka Eiropa ir un paliek kontinents, kur jauniešiem nav darba. Es nevaru piekrist un nepiekritīšu, ka tūkstošgades jauniešu paaudze, varētu būt pirmā paaudze 70 gados, kurai klājas sliktāk nekā tās vecākiem. […]. Mēs turpināsim izvērst shēmu “Garantija jauniešiem” visā Eiropā, lai uzlabotu eiropiešu prasmes un līdz ar to koncentrētos uz reģioniem un jauniešiem, kam atbalsts vajadzīgs visvairāk.”

Pēc Bratislavas samita 2016. gada 16. septembrī arī valstu un valdību vadītāji no 27 dalībvalstīm apstiprināja savu apņemšanos, apkarot jaunatnes bezdarbu, un radīt vairāk iespēju jauniešiem. Tā sauktajā “ Bratislava ceļvedī” ir noteikti konkrēti uzdevumi un termiņi, lai “radītu daudzsološu ekonomikas nākotni visiem, nosargātu mūsu dzīvesveidu un nodrošinātu labākas iespējas jaunatnei”. Šo uzdevumu ietvaros Padome līdz gada beigām ir apņēmusies “ pieņemt lēmumus par ES atbalstu dalībvalstīm cīņā pret jauniešu bezdarbu un uzlabotām ES programmām, kas veltītas jauniešiem”.

Komisija 2016. gada 4. oktobrī ziņoja par pašreizējās shēmas "Garantija jauniešiem" un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) galvenajiem sasniegumiem kopš to izveidošanas 2013. gadā.

Papildu informācija
MEMO/16/4166: Jautājumi un atbildes par ieguldījumu Eiropas jaunatnē
MEMO/16/4168: Jautājumi un atbildes par Eiropas Solidaritātes korpusu
Eiropas Solidaritātes korpusa tīmekļa lapa