Pilsoniskās sabiedrības balva

EESK ir izsludinājusi 2017. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai. Šogad EESK atzinību saņems pilsoniskās sabiedrības uzsākti inovatīvi projekti ar mērķi nodrošināt darba nākotni, sekmējot kvalitatīvu nodarbinātību un uzņēmējdarbību un galveno uzmanību pievēršot jauniešiem, migrantiem un citām personām, kam ir grūti piekļūt darba tirgum.

Vairāk lasiet šeit :

https://ec.europa.eu/latvia/news/eesk-izsludina-2017-gada-balvu-pilsoniskajai-sabiedr%C4%ABbai_lv