KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA Ž.KLODA JUNKERA Runa par stāvokli Savienībā 2017. gads

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers  2017.gada 13.septembrī Eiropas Parlamenta deputātiem Strasbūrā teica runu par stāvokli Savienībā 2017. gadā, iepazīstinot ar savām prioritātēm turpmākajam gadam
un ieskicējot savu redzējumu par to, kā Eiropas Savienība varētu attīstīties līdz 2025. gadam Viņš iepazīstināja ar Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Savienības ceļvedi Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers  teica: “Eiropa atkal uzņem apgriezienus”.

“Taču mēs nekur tālu netiksim, ja šie apgriezieni notiks tukšgaitā. (...) Mums būtu jānosprauž virziens nākotnei. Kā Marks Tvens rakstīja, pēc daudziem gadiem mēs būsim vairāk vīlušies par to, ko nepaveicām, nekā par to, ko paveicām. Tagad ir laiks veidot vienotāku, stiprāku un demokrātiskāku Eiropu 2025. gadam.”

Vairāk šeit:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_lv.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_lv