Idejām un iedvesmai darbam ar jauniešiem!

"Sagaidot jauno mācību gadu, publiskots jauniešu līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" rezultātā izveidotais dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums. Tajā atrodami vienpadsmit Latvijas skolu stāsti par pusgada laikā gūto pieredzi, pedagogu, skolu vadītāju un skolēnu atziņas un pārdomas, kā arī konkrētu norišu apraksti vai sagatavoto uzdevumu piemēri. Ceram, ka tie iedvesmos pārējo Latvijas skolu pedagogus gan veidot līdzīgas norises savās skolās, gan sazināties ar kolēģiem, lai pajautātu: "Kā tad jūs tur īsti darījāt?" Esmu pārliecināta, ka izvērtīsies interesanta un vērtīga saruna un, kas zina, veidosies jauni maršruti un plāni tālākai sadarbībai starp skolām un Latvijas iepazīšanai kopumā"  A.Tūna, krājuma sastādītāja un redaktore:

Lasiet:
http://www.iac.edu.lv/assets/IzzinatPieredzetRikoties/IACpieredzeskrajumsv3.pdf "