ES un bēgļu krīze

Pēdējos divos gados Eiropa piedzīvojusi lielāko masu pārvietošanos kopš Otrā pasaules kara. Eiropas Savienībā (ES) ieradušies vairāk nekā miljons bēgļu un migrantu, kuru vairums bēg no kara un terora Sīrijā un citās nemieru pārņemtās valstīs. ES ir saskaņojusi virkni pasākumu, ar kuriem krīzi pārvarēt. Starp tiem — centieni krīzi iznīdēt saknē, kā arī krietni palielināt atbalstu cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga humānā palīdzība, gan ES iekšienē, gan ārpus tās. Tiek veikti pasākumi, lai ES jau nokļuvušos patvēruma meklētājus pārceltu uz citām ES vietām, cilvēkus grūtībās pārmitinātu no kaimiņvalstīm un panāktu to personu atgriešanos, kurām patvērums nepienākas. Ar jaunā robežsardzes un krasta apsardzes dienesta palīdzību ES uzlabo drošību uz robežas, cīnās ar cilvēku kontrabandu un piedāvā cilvēkiem drošas iespējas legāli iekļūt ES.