25.septembrī Gulbenē– akcija ilgtspējīgas attīstības atbalstam – “Pasaules labāko ziņu diena”

Akcijas “Pasaules labāko ziņu diena” ietvaros šī diena iesākās ar Gulbenes sākumskolas skolēnu darbošanos.  Bērni skatījās izglītojošu filmiņu, piedalījās spēlē par atkritumu šķirošanu un dalījās ar savām labajām ziņām.

Vecāko klašu skolēni no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas piedalījās komiksu tekstu konkursā, kuros bija atspoguļotas globālās ilgtspējas tēmas.
Pēcpusdienā pie bibliotēkas tika dalīta akcijas avīze, kurā publicēti labās prakses stāsti attīstības sadarbības jomā Latvijā.

2015. gada 25. septembrī visu pasaules valstu līderi vienojās par noteiktu plānu un rīcību jeb 17 globālajiem mērķiem nabadzības izskaušanai un planētas aizsardzībai, lai katram planētas iedzīvotājam būtu iespēja dzīvot mierā un labklājībā. Zīmīgajā gadadienā pasaules pilsoniskā sabiedrība aicināta vaicāt saviem līderiem un katrs pats sev, kas ir padarīts un kas vēl darāms mērķu sasniegšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai pagastos, pilsētās valstīs un planētā kopumā. Svarīgi, ka akcija būs daļa no pasaules mēroga līdzīga satura kampaņām, kas šajā dienā norisināsies Eiropā un visā pasaulē.

Resursi:
www.lapas.lv
http://sdgactioncampaign.org