2017.gadā tiek atzīmēta programmas "Erasmus" 30.gadadiena

Erasmus ir viena no vissekmīgākajām Eiropas Savienības programmām. Trīsdesmit gados tā ir gādājusi iespējas, jo īpaši jauniešiem, gūt jaunu pieredzi un paplašināt redzesloku, dodoties uz ārzemēm. Tā sākās 1987. gadā kā neliela augstākās izglītības studentu mobilitātes shēma, pirmajā gadā tajā piedalījās tikai 3200 studentu, un pēdējo 30 gadu laikā tā ir izvērtusies par pamatprogrammu, no kuras gūst labumu gandrīz 300 000 augstākās izglītības studentu gadā. Vienlaikus programma ir ļoti paplašinājusies, sniedzot studiju un apmācības/prakses iespējas gan augstākās izglītības, gan profesionālās izglītības līmenī, kā arī studentu apmācības, jaunatnes apmaiņas, brīvprātīgā darba un darbinieku apmaiņas iespējas visās izglītības jomās, mācībās un sportā. Erasmus+ arī vairāk nekā jebkura iepriekšējā programma ir atvērta cilvēkiem no nelabvēlīgākas vides.

Programmas ģeogrāfiskā darbības joma ir paplašinājusies no 11 valstīm 1987. gadā līdz 33 šobrīd (visas 28 ES dalībvalstis, kā arī Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina).

Pašreizējā programma "Erasmus+", kura darbojas no 2014. līdz 2020. gadam un kuras budžets ir 14,7 miljardi eiro, vairāk nekā 4 miljoniem cilvēku dod iespēju iegūt darba pieredzi vai arī strādāt brīvprātīgo darbu. Programma arī atbalsta starpvalstu partnerības starp izglītības, apmācības un jaunatnes institūcijām, kā arī sporta jomas pasākumus, lai veicinātu savas Eiropas dimensijas attīstību un risinātu ievērojamākos pārrobežu apdraudējumus. Turklāt programma veicina Eiropas integrācijas mācīšanas un izpētes pasākumus, izmantojot Žana Monē (Jean Monnet) vārdā nosauktos pasākumus.

2017. gadā visā Eiropā notiks dažādi 30. gadskārtas atzīmēšanas pasākumi, tostarp galvenais pasākums Eiropas Parlamentā jūnijā.

Vairāk lasīt:
šeithttp://ec.europa.eu/latvia/news/jauni-dati-par-programmu-erasmus-r%C4%81da-rekordlielu-dal%C4%ABbnieku-skaitu_lv