Eiropas Komisija ir publicējusi ikgadējo ekonomiskās un sociālās situācijas vērtējumu

Eiropas Komisija ir publicējusi dalībvalstu ikgadējo ekonomiskās un sociālās situācijas vērtējumu, ieskaitot valstīm adresēto specifisko rekomendāciju ieviešanas progresu.
 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, kura pārziņā ir eiro un sociālais dialogs, kā arī finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, raksturojot ziņojumu par Latviju, teica:
 
''Latvijā turpinās stabila ekonomikas attīstība un nav konstatēta makroekonomiskā nesabalansētība. EK prognozē, ka iekšzemes koprodukta pieaugums sasniegs 3.5% šogad un 3.2% nākošajā gadā.
 
Latvijā ir vērojams zināms progress attiecībā uz 2017.gada valstu specifisko rekomendāciju izpildi. Pagājušajā gadā ir pabeigta nodokļu reforma, iesāktas izglītības, valsts pārvaldes un veselības aprūpes reformas. Lai gan reformu mērķis ir Latvijas ekonomikas galveno strukturālo problēmu risināšana, jāatzīst, ka to efektivitāte atsevišķos gadījumos būtu uzlabojama. Diemžēl, Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem ienākumu nevienlīdzības līmeņiem ES.
 
Līdz ar nodokļu reformas pieņemšanu, pieejamā fiskālā telpa tuvākajos gados būs ļoti ierobežota.
 
Pašreizējā ekonomiskās izaugsmes posmā Latvijai ir būtiski virzīties uz sabalansētu budžetu, mazinot valsts parādu un stiprinot ekonomikas noturību pret iespējamiem nākotnes riskiem.''
 
Šeit pieejama Preses relīze un Ziņojuma par Latviju kopsavilkuma tulkojums (neoficiāls).
 
Pilns ziņojuma par Latviju teksts pieejams: