Novada kolekcijas

 

  • Novadnieku mūzika

    Novadnieku mūzika

    Lai izveidotu novadnieku mūzikas ierakstu kolekciju, tika izstrādāts un realizēts projekts „Gulbenes novadnieku mūzikas ieraksti – kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa”. Kolekcijā var iepazīties ar novadnieku devumu kora un populārās mūzikas jomā.

  • Gulbenes novads fotogrāfijās (1949-1989)

    Gulbenes novads fotogrāfijās (1949-1989)

    Projekta „Fotogrāfiju un atmiņu stāsti” ietvaros kolecijā apkopotas fotogrāfijaspar Gulbenes novada sabiedrisko un kultūras dzīvi, izglītību, tautsaimniecību, laika posmā no 1949. līdz 1989.gadam.