Rajona laikraksts "Dzirkstele"

SIA "Dzirkstele" - viena no Vidzemes lielākajām izdevniecībām - izdod trīs laikrakstus: "Dzirkstele" Gulbenes rajonā, "Alūksnes Ziņas" (Alūksnes rajons) un Ziemeļlatvija (Valkas rajons), kopējā auditorija gandrīz 45 tūkstoši lasītāju.

"Dzirkstele" - vienīgais Gulbenes rajona laikraksts, kas iznāk trīs reizes nedēļā - otrdien (12 lappuses), ceturtdien (8 lappuses) un sestdien (12 lappuses). Vidējā tirāža 3800, auditorija (pēc BMF datiem) - 17 410. Galvenā redaktore Ginta Alberte (no 2002.gada).

"Alūksnes Ziņas" - Alūksnes rajona laikraksts - iznāk no 2000.gada trīs reizes nedēļā - otrdien (12 lappuses), ceturtdien (8 lappuses) un sestdien (12 lappuses). Vidējā tirāža - 1750, vidējā auditorija (pēc BMF datiem) - 10 060. Galvenā redaktore Ginta Alberte. "Dzirksteles" un "Alūksnes Ziņu" datorsalikumu veido redakcijā Gulbenē, Ozolu 2a. "Alūksnes Ziņu" birojs atrodas Alūksnē, Lielā ezera ielā 5. Kopā abos laikrakstos strādā 21 darbinieks.

"Ziemeļlatvija" - Valkas rajona laikraksts, iznāk trīs reizes nedēļā - otrdien (12 lappuses), ceturtdien un sestdien (8 lappuses). Vidējā tirāža 3800, auditorija - 17 000. Redaktore Ingūna Plūme, 16 - darbinieki. Redakcija Valkā, Ausekļa ielā 1.

Visus trīs laikrakstus iespiež "Latgales drukā" Rēzeknē.

Katru iznākšanas reizi laikraksti piedāvā Komentāru un viedokļu lappuse, vietējās ziņas, dažādas tematiskās lappuses par sportu, veselību, izglītību, "Lauku sēta", "Starp mums", utt. Sestdienās - sestdienas pielikums ar interviju ar kādu populāru cilvēku, tēma par aktuālām problēmām, konkursi, izklaide, ēdienu receptes.